۱۴۰۰ دوشنبه ۳۱ خرداد

 

سرپرست مرکز رشد فناوری های سلامت کرمان

 دکتر حمید فروتن فر

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

رتبه علمی: استاد

 دکترای تخصصی داروسازی/ بیوتکنولوژی دارویی

 

پست الکترونیکی: 

 h_forootanfar@kmu.ac.ir

forootanfar@yahoo.com

 

شماره  تماس : 31325238 - 034