۱۴۰۰ دوشنبه ۳۱ خرداد

به نام خدا

مرکزرشد فناوری های سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

گزارش ادواری سه ماهه  ..........   واحد فناور ..................................................................... مستقر در مرکز رشد فناوری های سلامت کرمان

کارشناس محترم جذب و پذیرش مرکز رشد فناوری های سلامت کرمان

احتراما، به استناد، بند1 و 2 ماده 4 ( موضوع تعهدهای واحدهای فناور در مرحله پیش رشد) و بند 1 ماده 6 (موضوع تعهدهای واحدهای فناور در مرحله رشد) آیین نامه اداری مالی مرکز به پیوست گزارش عملکرد ادواری منتهی به تاریخ ......................... مربوط به واحد فناور/ شرکت ................................................................................ با ایده محوری  .............................................................................................. مشتمل برموارد زیر برای رسیدگی و اقدام بعدی ارسال می گردد.

                                                                                             نام نام خانوادگی و امضاء مدیرعامل شرکت

1-      ثبت نام در وب سایت کارگروه "ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا" و دریافت عنوان دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.

2-      گزارش پیشرفت برنامه کاری به لحاظ علمی و فنی.

3-      میزان پیشرفت حاصل در امکان سنجی اقتصادی(تحلیل بازار) و تکمیل طرح تجاری(مخصوص دوره پیش رشد).

4-      آخرین اقدام های انجام شده به منظور ثبت شرکت( مخصوص دوره پیش رشد).

5-      برنامه کاری واحد برای دوره آتی.

6-      میزان بهره مندی از خدمات مشاوره( مشاوره دائمی، استفاده از مشاوره دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه).

7-      شرکت در کلاس ها و خدمات آموزشی برگزار شده در سایر مراکز معتبر و همینطور کارگاه ها و همایش های مرتبط با موضوع فعالیت.

8-      آخرین تغییرها در تیم همکاران اعم از افراد حذف شده یا اضافه شده به انضمام نحوه همکاری افراد جدید( تمام وقت و پاره وقت)، تحصیلات، ساعت های حضور و نوع همکاری آن ها.

9-      آخرین اختراعات علمی ارزیابی، ثبت و تجاری  شده به همراه تاریخ و شماره ثبت آن ها.

10-   آخرین مقاله های ارائه شده از مسابقات و جشنواره های داخلی و خارجی.

11-   آخرین جوایز اخذشده در سمینارها، مراکز علمی و تحقیقاتی داخلی و خارجی.

12-   مجوزهای اخذ شده مورد نیاز برای فعالیت واحد.

13-   عضویت در انجمن های ملی یا بین المللی.

14-   آخرین طرح ها و ایده هایی که در راستای بومی سازی فناوری های جدید علاوه برایده محوری در دستور کار واحد قرار گرفته است.

15-   میزان ارائه خدمات به سایر موسسه های مستقر در مرکز رشد، شرکت در کنسرسیوم، جلسه ها و مراسم عمومی مرکز.

16-   هزینه های انجام شده توسط واحدفناور در طول دوره گذشته به انضمام اسنادمربوطه.

17-   تعداد، مبلغ و درصد پیشرفت قراردادهای منعقده مطابق با جدول زیر:

ردیف

عنوان قرارداد

میزان اعتبار

محصول تولیدی

میزان پیشرفت

         
 

 

 

18-   درآمد حاصل از فروش فناوری مطابق با جدول زیر:

فروش دانش فنی و محصول

( میلیون ریال)

فروش داخلی

 

فروش خارجی

 
 

  

 

19-   درآمد حاصل از طریق آموزش، برگزاری سمینار، خدمات فنی و غیره.

20-   بازاریابی( مکاتبه، بروشور، وب سایت، شرکت در نمایشگاه و غیره).

21-   میزان مشارکت با صنایع( طرح های صنعتی یا دستگاه های اجرایی) اعم از سرمایه گذاری، جذب سرمایه و یا تامین سرمایه.

 

22-   سایر موارد ..........................................................................................