۱۳۹۸ دوشنبه ۵ اسفند

صاحبان ایده و متقاضی استقرار در مرکز رشد فناوری های سلامت کرمان لازم است ابتدا نسبت به تکمیل و ارایه پرسشنامه ها و کاربرگ های ذیل اقدام نموده فایل و پرینت فایل های تکمیل شده را به مرکز رشد برای بررسی و داوری ارایه نمایند:

دریافت فرم های درخواست پذیرش: