۱۴۰۰ دوشنبه ۳۱ خرداد

صاحبان ایده و متقاضی استقرار در مرکز رشد فناوری های سلامت کرمان لازم است ابتدا نسبت به تکمیل و ارایه پرسشنامه ها و کاربرگ های ذیل اقدام نموده فایل و پرینت فایل های تکمیل شده را به مرکز رشد برای بررسی و داوری ارایه نمایند:

دریافت فرم های درخواست پذیرش:

 

 

1_ كاربرگ درخواست پذيرش در مركز رشد * ( الزامی )

2_  پرسشنامه داوری ايده فناورانه * ( الزامی )

--------------------------------------------------------------------------------------------

3_ كاربرگ مشخصات حقوقي متقاضيان استقرار در مركز رشد *

4_ طرح کسب و کار *