۱۳۹۸ شنبه ۲۵ آبان

واحدهای فناور مستقر و فعال:

 

 1. شرکت سهامی خاص توسعه فناوری اشیاء پرتوآینده*
 2. شرکت سهامی خاص سبز آرون کشت و محیط پارس
 3. شرکت با مسئولیت محدود ابرپرداز هوشمند آردین
 4. شرکت سهامی خاص وریاطب پرنو
 5. شرکت با مسئولیت محدود زیست فن آوری و تجهیزات آزمایشگاهی آروین کویر کریمان
 6. شرکت سهامی خاص پارسیان طب بهزاد
 7. شرکت با مسئولیت محدود نوین اندیشان پارسیان کویر*
 8. شرکت سهامی خاص آتورینا فن گستر کارمانیا*
 9. شرکت با مسئولیت محدود ترمیم بافت سینا*
 10. شرکت سهامی خاص طب گستر افراز گواشیر
 11. شرکت سهامی خاص داوریی کریمان رازیانه
 12. شرکت سهامی خاص نسیم اطلاعات آوای سلامت
 13. شرکت سهامی خاص زیست فناوری بوتیا*
 14. شرکت سهامی خاص زیست محور پژوهش پارس*
 15. ♦شرکت بامسئولیت محدود زیست نوژن سینا
 16. شرکت با مسئولیت محدود هامان صنعت پویش سترگ
 17. شرکت سهامی خاص شاهکار ارم پاک نام
 18. شرکت سهامی خاص بهبود تحقیق کرمان
 19. شرکت با مسئولیت محدود فنی مهندسی طراحان سیستم پنام
 20. شرکت سهامی خاص فناوران گستر سیماکیش
 21. شرکت سهامی خاص آینده سازان سلامت همت
 22. شرکت بامسئولیت محدود میکروب پژوهان کویر
 23. شرکت با مسئولیت محدود هارپاگ صنعت خاورمیانه
 24. شرکت بامسئولیت محدود صنعت گستران نور و دانش ماهان
 25. شرکت سهامی خاص مهان داروی دانش گستر
 26. شرکت سهامی خاص کیا الکترونیک بوتیا*
 27. شرکت سهامی خاص نو اندیش رباتیک گهر*
 28. شرکت با مسئولیت محدود فوکا دارو کارمانیا

 


 

واحدهای فناور پیشین و غیر مستقر:

 1. موسسه فرهنگی هنری به رنگ آسمان
 2. شرکت سهامی خاص آروشا آرمان
 3. شرکت سهامی خاص آرمان دانش آرتا
 4. شرکت سهامی خاص دقیق فن آور صنعت کارمانیا
 5. شرکت سهامی خاص مهندسین مشاور هیراد زیست
 6. شرکت با مسئولیت محدود سبزآوران دارویی شرق بام
 7. شرکت با مسئولیت محدود رایانش هوشمند نویان
 8. شرکت با مسئولیت محدود رویا طب کویر
 9. شرکت سهامی خاص اوج شیمی زراوند
 10. شرکت سهامی خاص کرمان، دارو، پژوهش
 11. شرکت سهامی خاص هورمزد دارو مهربان(همدم)*
 12. شرکت سهامی خاص زرین طب مشرق زمین* 
 13. شرکت سهامی خاص نیرو محرکان فدک
 14. شرکت سهامی خاص تكثير پرورش و نگهداري حيوانات آزمايشگاهي خاور پژوهان کارمانیا

 


توضیح: 

درج علامت  ستاره "*" برای شرکت های است که دارای محصول با عنوان دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشند