۱۴۰۰ دوشنبه ۳۱ خرداد

واحدهای فناور مستقر:

 

 1. >>شرکت سهامی خاص آتورینا فن گستر کارمانیا*
 2. شرکت سهامی خاص برنا پویش ژن
 3. >>شرکت سهامی خاص بهبود تحقیق کرمان
 4. >> شرکت بامسئولیت محدود پویشگران فیزیک کاربردی بوتیا*
 5. شرکت سهامی خاص پیشگامان طب تلفیقی نوشا
 6. شرکت بامسئولیت محدود رونیکاافزارنگارین(نگارین)
 7. >>شرکت با مسئولیت محدود زیست فن آوری و تجهیزات آزمایشگاهی آروین کویر کریمان
 8. شرکت سهامی خاص زیست فناوری بوتیا
 9. شرکت بامسئولیت محدود صنعت گستران نور و دانش ماهان
 10. شرکت سهامی خاص فناوران گستر سیماکیش
 11. >>شرکت با مسئولیت محدود فنی مهندسی طراحان سیستم پنام
 12. شرکت با مسئولیت محدود محاسبان ارتباطات هوشمند(هوشمند)
 13. شرکت سهامی خاص مهان داروی دانش گستر
 14. شرکت بامسئولیت محدود میکروب پژوهان کویر
 15. شرکت سهامی خاص نسیم اطلاعات آوای سلامت
 16. موسسه هنری نقطه طلایی هنر
 17. >>شرکت با مسئولیت محدود هارپاگ صنعت خاورمیانه
 18. شرکت با مسئولیت محدود هامان صنعت پویش سترگ

 

 

واحدهای فناور غیر مستقر:

 

 1. شرکت سهامی خاص زرین طب مشرق زمین* 
 2. شرکت سهامی خاص هورمزد دارو مهربان(همدم)

 واحدهای فناور پیشین:

 1. شرکت با مسئولیت محدود ابرپرداز هوشمند آردین
 2. شرکت سهامی خاص آرمان دانش آرتا
 3. شرکت سهامی خاص آروشا آرمان
 4. شرکت سهامی خاص اوج شیمی زراوند
 5. شرکت سهامی خاص آینده سازان سلامت همت
 6. >>شرکت سهامی خاص پارسیان طب بهزاد
 7. شرکت با مسئولیت محدود ترمیم بافت سینا*
 8. شرکت سهامی خاص توسعه فناوری اشیاء پرتوآینده
 9. شرکت سهامی خاص خاوران مواد آهو
 10. شرکت سهامی خاص تكثير پرورش و نگهداري حيوانات آزمايشگاهي خاور پژوهان کارمانیا
 11. شرکت سهامی خاص دقیق فن آور صنعت کارمانیا
 12. شرکت با مسئولیت محدود رایانش هوشمند نویان
 13. شرکت با مسئولیت محدود رویا طب کویر
 14. موسسه فرهنگی هنری به رنگ آسمان
 15. >>شرکت سهامی خاص زیست محور پژوهش پارس*
 16. >>شرکت بامسئولیت محدود زیست نوژن سینا
 17. شرکت سهامی خاص سبز آرون کشت و محیط پارس
 18. شرکت با مسئولیت محدود سبزآوران دارویی شرق بام
 19. >>شرکت سهامی خاص شاهکار ارم پاک نام
 20. شرکت سهامی خاص طب گستر افراز گواشیر
 21. شرکت با مسئولیت محدود فوکا دارو کارمانیا
 22. >>شرکت سهامی خاص کیا الکترونیک بوتیا
 23. شرکت سهامی خاص کرمان، دارو، پژوهش
 24. شرکت سهامی خاص دارویی کریمان رازیانه
 25. شرکت سهامی خاص مدیران پیشرو ساخت سام (نو اندیش رباتیک گهر(سابق))*
 26. شرکت با مسئولیت محدود مبین ژن پارس
 27. شرکت سهامی خاص مهندسین مشاور هیراد زیست
 28. >>شرکت با مسئولیت محدود نوین اندیشان پارسیان کویر*
 29. شرکت سهامی خاص نیرو محرکان فدک
 30. شرکت سهامی خاص وریاطب پرنو

توضیح: درج علامت  ستاره "*" مبین شرکت هایی است که دارای محصول با عنوان دانش بنیان

از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشند