۱۴۰۰ دوشنبه ۳۱ خرداد
برگزاری کارگاه آموزشی

مرکز رشد فناوری های سلامت کرمان برگزار نمود:

کارگاه آموزشی « از ایده تا اجرا »

مدرس: مهندس علی‌اکبر اسماعیلی رنجبر

تاریخ برگزاری: یکشنبه 1398/06/03 ساعت 8 صبح

کارگاه عمومی برای کلیه کارمندان

محل برگزاری : پردیزه دانشگاه علوم پزشکی- ساختمان شماره1 - طبقه اول - سالن آمفی‌تئاتر