۱۴۰۰ دوشنبه ۳۱ خرداد

 کرمان- بلوار جمهوری اسلامی- بين چهارراه فرهنگيان و چهار راه اميركبير، ضلع شمالي بلوار، مرکز رشد فناوری های سلامت، کدپستی: ۶۶۷۴۹-۷۶۱۸۸

  ۳۲۱۱۱۶۱۳- ۰۳۴

  ۰۳۴-۳۲۱۱۴۵۳۴
  ۰۳۴-۳۲۱۱۴۵۳۵

۳۲۱۱۱۶۱۳- ۰۳۴
hti@kmu.ac.ir 

 

نام :
ایمیل :    
شماره موبایل :
موضوع :  
شرح :  
تصویر امنیتی :
متن تصویر امنیتی :